Laadkraan beveiliging conform EN12999

Maxilift

Omdat Maxilift volledig is gespecialiseerd in compacte laadkranen zijn ook de benodigde veiligheidssystemen speciaal ontwikkeld voor deze compacte laadkranen. Daardoor zijn er een aantal verschillende mogelijkheden die aan de Europese Normen voldoen en qua prijs en complexiteit passen bij een compacte laadkraan.

EN12999

Conform de Machinerichtlijn en de Europese norm EN12999 moeten laadkranen die meer dan 1.000 kg kunnen tillen onder alle omstandigheden stabiel zijn. Dat wil dus zeggen dat de laadkraan moet worden voorzien van een Last Moment Beveiliging met Stabiliteit Controle Unit (LMB+SCU) of dat het maximaal te heffen gewicht moet worden begrensd op 990 kg. Vroeger was het voldoende om een sticker op de laadkraan te plakken met max. 990 kg erop, maar dat is niet meer afdoende. Als een laadkraan niet meer dan 990 kg mag tillen dan moet dat technisch ook niet mogelijk zijn. Vandaar dat wij de laadkraan kunnen voorzien van een Last Moment Beveiliging die het maximaal te heffen gewicht daadwerkelijk begrenst op 990 kg.

ECI

ECI staat voor Elektronische Capaciteit Indicator. Dit systeem geeft met een rijtje brandende LED-lampjes aan op hoeveel procent de laadkraan wordt belast ten opzichte van de totale capaciteit. Het ECI systeem wordt toegepast bij laadkranen die minder dan 1.000 kg kunnen heffen of die worden gebruikt in situaties waarbij de stabiliteit geen rol speelt.

LMB+SCU

Maxilift laadkranen in de SCU-versie zijn voorzien van een Last Moment Beveiliging met aanvullend een Stabiliteit Controle Unit (SCU). De Stabiliteit Controle Unit controleert of de steunpootbalken volledig zijn uitgeschoven en de steunpoten correct zijn afgestempeld. Pas dan kan de laadkraan beschikken over 100% van zijn hefcapaciteit. Met het SCU-systeem is het dus niet mogelijk om zware lasten te heffen zonder eerst de steunpoten te gebruiken en de laadkraan voldoet hiermee aan de EN12999-norm en de Machinerichtlijn.

DL

Maxilift laadkranen in de DL-versie zijn voorzien van een Last Moment Beveiliging die meet tot hoe ver de kraangiek is uitgeschoven. Met een uitgeschoven kraangiek werkt het systeem gewoon als een Last Moment Beveiliging en de hefcapaciteit dichtbij wordt door het systeem automatisch gereduceerd op 990 kg. Zonder dat er sensoren op de steunpoten noodzakelijk zijn voldoet de laadkraan hiermee aan de EN12999-norm en de Machinerichtlijn.

Back to top